Pravidla serveru EnterTheEnd.cz

Člen Admin Teamu nemusí vždy trestat hráče se stejným důvodem nebo stejnou délkou, typem trestu.
Helper nemá právo banovat hráče, pokud neporuší žádné z pravidel.
V případě záměrného vyhledávání “dír“ v pravidlech a následného zneužívání, může být hráč potrestán.
Neznalost pravidel se neomlouvá!
Člen Admin Teamu musí uchovat důkaz jakéhokoliv trestu. Vedení serveru a teamu nemusí uchovávat důkazy.

Kdokoliv kdo se připojí na server je brán jako Hráč.

Usnadnění hry – Nepovolené modifikace

Na serveru jsou zakázané módy, cheat klienty a další modifikace které zvýhodňují hru hráči oproti ostatním. Jsou zakázané jakékoliv
autoclickery, multiclickery které jsou integrované na myších či přímo stažené v počítači. Povolené módy jsou např.minimapa, damage
indicator, armorstatus i různé alternativní klienti jako Labymod, Badlion Client.

Zneužití chyby – nahlášení chyby

Hráč nesmí zneužívat jakýmkoliv způsobem jakoukoliv chybu a nesmí na ni upozorňovat a je povinen ji nahlásit na ve formě ticketu na
https://info.EnterTheEnd.cz.

Nevhodný skin

Hráč nesmí mít skin který obsahuje prvky prvky nacismu, rasismu, fašismu, urážek náboženství, nahoty.

Crossteaming

Hráč nesmí crossteamovat s ostatním hráčem na jakékoliv minihře!

Útoky, pokusy o shazování serveru.

Je zakázano se jakkoliv pokoušet shodit/zasekat server jakýmkoliv způsobem.

Obchodování

Hráč nesmí prodávat cokoliv na serveru!

Nevhodný nick

Jméno hráče na serveru nesmí obsahovat shody s jménem YouTubera či člena AdminTeamu, název jakéhokoliv nepovoleného klienta, sprostá slova,
urážky, nadávky.

Povinnosti hráče na serveru

Hráč je povinen vždy nahlásit jakoukoliv chybu na serveru.
Hráč nesmí nijak podvádět.
Hráč nesmí používat jakékoliv nadávky.
Hráč nesmí nikoho urážet.
Hráč nesmí být připojen v jeden moment za dva a více účtu, avšak pokud hráč sdílí IP adresu s kýmkoliv jiným, je možné udělit vyjímku.
Hráč nesmí registrovat více než 1 účet, vyjímkou je pokud má hráč nějaké sourozence či někoho, kdo je na stejné IP adrese.
Hráč si nesmí jakkoliv si navyšovat statistiky na druhém účtu nebo po domluvě s jiným hráčem.
Hráč nesmí poskytovat žádné informace o tom, jak obejít různé systémy na serveru, nesmí komukoliv pomáhat s nastavením/instalací
jakéhokoliv zakázaného klienta/módu.
Hráč nesmí prozrazovat žádné informace o novinkách, či roznášet nepravdivé informace.
Hráč musí respektovat každého člena z AT
Hráč nesmí navrhovat délku trestu či zmírnění trestu.
Hráč nesmí rozesílat interní a osobní informace.
Hráč je povinen chránit svůj herní účet silným heslem.

Pravidla v chatu

Hráč nesmí nijak zesměšňovat, nadávat, urážet, slovně napadat jakéhokoliv hráče nebo člena Admin Teamu.
Hráč nesmí neustále opakovat stejnou zprávu.
Hráč nesmí nijak nadávat, urážet server.
Hráč může být potrestán za sarkastické, ironické, arogantní, chování nebo za chování s rasistickým podtextem.
Hráč nesmí nijak zmiňovat, ukazovat, nebo dělat reklamu na jakýkoliv konkureční server.
Hráč nesmí od kohokoliv vyžadovat IP Adresu jakéhokoliv serveru.
Hráč nesmí rozesílat osobní informace o jakémkoliv hráči nebo členu Admin Teamu.
Hráč nesmí rozesílat v chatu žádné URL odkazy.

Obcházení trestu a VPN

Je zakázané obcházet tresty pomocí dalších účtů, nebo pomocí jiných IP adres,
v případě tohoto porušení může hráč získat i 2x delší trest.
Vedení serveru a teamu má právo pozměnit pravidla, proto každý hráč je povinen pravidelně sledovat změny pravidel.
Hráč nesmí používat VPN, pokud ji nemá povolenou Vedením serveru.

Pravidla na TeamSpeak3 serveru

Hráč nesmí nijak zesměšňovat, nadávat, urážet, slovně napadat jakéhokoliv hráče nebo člena Admin Teamu.
Hráč nesmí pouštět jakoukoliv hudbu, nevhodné zvuky ve volných místnostech.
Hráč nesmí cokoliv prodávat.
Hráč nesmí zneužívat podporu.
Hráč nesmí být připojený na TeamSpeak3 server se stejnou identitou vícekrát.
Hráč nesmí používat VPN, pokud ji nemá povolenou Vedením serveru.
Hráč nesmí roznášet osobní informace o jakémkoliv hráči nebo členu Admin Teamu.
Hráč nesmí natáčet/zaznamenávat jakýkoliv zvuk/obraz z TeamSpeaku bez povolení.
Helper/Builder nesmí movovat hráče do Helper/Builder místností.
Hráč nesmí rozesílat IP Loggery

Pravidla na survivalu

Je zakázáno okrádat hráče o cokoliv.
Je zakázáno zbytečně ničit svět.
Každý automat na serveru MUSÍ mít uvedenou na CEDULCE pravdivou ŠANCI výhry v AUTOMATU (Např. 1:8)
Hráč je povinnen mít dům a stavby ochráněny residencí.
Je zakázáno úmyslně "griefovat" a "trollovat" ostatní hráče.
Je zakázáno prodávat itemy které je možné koupit v obchodě (/shop) za dražší cenu v aukcích.Je zakázáno nadměrně vybírat Elytry, looty z Endu, Netheru a Vesnicí. 

Poslední úprava pravidel: 12.03 2020